Новости

ПАУ вважає проект закону №3822 неприйнятним та таким, що підлягає відхиленню

Відповідно до статті 10 Закону України "Про національну безпеку", Профспілкою проведено громадську експертизу проекту закону  "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Нагадаємо, основною метою законопроекту є запровадження корпоративної моделі управління Концерну "Укроборонпром" та підприємств - його учасників.


Висновки були схвалені на засіданні ЦК ПАУ. Серед основних висновків:

Проект закону підготовлено без техніко – економічного обґрунтування, без прогнозування ймовірних ризиків та заходів щодо їх мінімізації, відсутні конкретні показники, які планується досягнути, у абсолютних, або відсоткових значеннях внаслідок запланованих дій щодо реформування.

Не визначено перелік підприємств які безумовно мають бути збережені у 100% власності держави для забезпечення її безпеки і оборони.

Проект передбачає можливість проведення перетворень без участі Фонду державного майна України, а також в умовах відсторонення трудових колективів підприємств, що є порушенням частини 9 статті 65 Господарського кодексу України.

Проектом закону передбачається перетворення ДК "Укроборонпром" та його учасників  без оцінки майна відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

У законопроекті не визначене цільове призначення та доля подальшого використання коштів, отриманих корпоратизованим Укроборонпромом під час відчуження майна підприємств-учасників.

Не передбачений достатньо врегульований порядок оцінки об’єктів інтелектуальної власності підприємств, які були створені протягом їх діяльності, та ринкова вартість яких є значною.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛКИ:

  1. Відхилити проект Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», реєстр. № 3822.
  2. Здійснювати реформування оборонно-промислового комплексу за координацією та під контролем Мінстратегпрому у порядку, передбаченому діючим законодавством на підставі Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України. З цією метою прискорити розробку Кабінетом Міністрів України Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, схвалення її РНБОУ та затвердження Президентом України.
  3. Прийняти постанову Кабінету Міністрів України, якою передбачити ліквідацію ДК "Укроборонпром" та передачу його підприємств до сфери управління Мінстратегпрому.
  4. Скасувати Закон України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі".

Детальніше:

Лист ПАУ від 12.02.2021 №34 щодо проекту закону №3822

Лист ПАУ від 12.02.2021 №35 щодо проекту закону №3822

Лист ПАУ від 12.02.2021 №36 щодо проекту закону №3822

Лист ПАУ від 12.02.2021 №37 щодо проекту закону №3822

Постанова 39-1 від 12.02.2021 "Про позицію ЦК ПАУ щодо проєкту Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", реєстр №3822

Додаток до постанови 39-1 від 12.02.2021