Новости

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який щорічно визначається в Україні 28 квітня, на підприємствах галузі було проведено з 24.04.2017р. по 28.04.2017р. «Тиждень охорони праці»

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці – «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Через засоби масової інформації (газети, радіо тощо) на підприємствах було оприлюднено звернення Організаційного Комітету по підготовці і проведенні заходів до Дня охорони праці.

В підрозділах та профкомах були проведені збори і семінари з працівниками підприємств та профактивом про важливість проведення заходів до Дня охорони праці.

 

Першими про виконання прийнятих заходів на підприємствах  галузі, приурочених до Дня охорони праці, звітували: ПАТ «Мотор Січ», ДП «Івченко-Прогрес», ДП «КАЗ», ДП «Антонов»,  СЗ «Антонов», ВМЗ ПАТ «Мотор Січ», ДП «ХМЗ «ФЕД», ПРАТ «ВАЗ», ДП «ДержККБ «Луч», ДП «ЖМЗ» Візар».

Так у ПАТ «Мотор Січ» серед головних виконаних заходів були :

$1-          Проведено позачерговий контроль за 100% охопленням та забезпеченням проведення медоглядів та виконанням заключного Акту проведених медоглядів;

$1-          Перевірено 100% забезпечення працівників засобами ЗІЗ, спецодягом та спецвзуттям, а також безоплатним спецхарчуванням;

$1-          Проведено інструментальні заміри, з видачею протоколів, на дільницях на предмет встановлення гранично-допустимих норм концентрації шкідливих речовин;

$1-          Проведено перевірки щодо наявності на робочих місцях необхідних нормативних документів, інструкцій, своєчасного проведення інструктажів тощо;

$1-          Проведено контрольні перевірки по проходженні навчання і перевірки знань з питань охорони праці згідно з затвердженими графіками;

$1-          Перевірено стан виконання цехових заходів з охорони праці, колективного договору і заходів прийнятих при попередній перевірці по 3-ій ступені контролю стану охорони праці;

$1-          Придбано медикаменти і проведено комплектацію 354 аптечок у всіх підрозділах підприємства;

$1-          Проведено весняну вітамінну профілактику для 709 працівників на суму 109292 грн.;

$1-          Прийнято участь у Всеукраїнському конкурсі «Охорона праці очима дітей»;

$1-          відвідано на дому 35 сімей інвалідів виробництва і родини смертельно-травмованих працівників на виробництві та надана матеріальна допомога на суму 24300 грн.;

$1-          Проведено перевірку виконання графіків діагностики і паспортизації технологічного транспорту;

$1-          Виконано ремонт 4550 одиниць пневматичного інструменту та 225 одиниць полірувальних бабок і наждачних кругів;

$1-          Виконано очистку вентиляційних систем;

$1-          Перевірено виконання заходів по безпечному утриманні грузо- підйомних кранів і механізмів;

$1-          Висаджено 75 дерев, 355 декоративних кущів та 1130 кущів троянд;

$1-          Оновлено наглядні матеріали на стендах «Охорона праці».

На ДП «Івченко-Прогрес» проведено аналіз виконання «Заключного Акту проведення медичних оглядів у 2016 році», організовано та проведено семінар з працівниками зайнятими на виконанні робіт підвищеної небезпеки, здійснено перевірку забезпечення засобами індивідуального захисту працівників зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, оновлено новими матеріалами куточки з охорони праці.

На ДП «КАЗ» проведено комплексне обстеження стану охорони праці в виробничих цехах. Особливу увагу приділено виявленню т.з. «прихованих» ризиків які можуть призвести до виробничого травматизму.  За результатами перевірки виявлені недоліки та визначені терміни їх усунення.

На ДП «Антонов» перевірено санітарно-побутові умови праці, наявність інструкцій з охорони праці на робочих місцях, забезпечення працівників засобами ЗІЗ, спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами та спецхарчуванням, забезпечення необхідною інформацією стендів з охорони праці.

На СЗ «Антонов» перевірено стан охорони праці в цеху №6, де виконуються роботи підвищеної небезпеки. Перевірено стан проведення медоглядів і атестацію працівників, які виконують роботу підвищеної небезпеки. Проведено перевірку стану охорони праці в ДТВ «Сокіл» та готовність його до відкриття оздоровчого сезону. Проведено тематичні радіопередачі по темам «Охорона праці» і «Промислова безпека».

У ВМЗ ПАТ «Мотор Січ» в структурних підрозділах підприємства на стендах оновлено наглядну агітацію з охорони праці. На території підприємства і бази відпочинку «Ровесник» проведено озеленення території. Сімям загиблих на виробництві і тим хто отримав інвалідність на підприємстві надана матеріальна допомога.

На ДП «ХМЗ «ФЕД» комісією з охорони праці спільно з представниками відділу матеріального забезпечення проведено роботу по відбору кращих зразків ЗІЗ, спецодягу і спецвзуття для працівників підприємства. За ініціативи профспілкового комітету  виконано ремонт автоматів по розливу газованої води. З працівниками підприємства проведено тематичні навчання за різними напрямками роботи.

У ПРАТ «ВАЗ» проведено перевірку підрозділів щодо виконання в них норм і вимог з охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії та проведення заходів щодо профілактики професійних захворювань.

На ДП «ДержККБ «Луч» проведено позачергову перевірку проведення інструктажів з охорони праці на виробничих дільницях цехів та відділів підприємства. Додатково придбано нормативно-правові акти, плакати з питань охорони праці для кабінету охорони праці, цехів та відділів.

На ДП «ЖМЗ» Візар» відділом промислової безпеки спільно з комісією профкому з питань охорони праці проведено аналіз ефективності функціонування «Системи управління охороною праці» та комплексне обстеження умов праці на робочих місцях на їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Підводячи підсумки щодо проведеної роботи з нагоди проведення «Тижня охорони праці», необхідно зазначити, що на підприємствах виконано заплановані заходи до Дня охорони праці, але лише незначна кількість профкомів показали окремим рядком заходи, проведені силами профактиву (комісіями профкомів з питань охорони праці або громадськими інспекторами).

Головний технічний

           інспектор праці ЦК ПАУ                                                      С.М. Ліщинський