Новости

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ

9 липня 2017 року набрали чинності зміни до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів (Закон від 6 червня 2017р. №2081-VIII)

Що нового?

1. Розширено перелік категорій дітей, які мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок та фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел;

2. Введено поняття "майнові об'єкти оздоровлення та відпочинку дітей" та "державний реєстр майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей". Це дає можливість забезпечити збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дозволить запобігти ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню тощо;

3. Встановлено персональну відповідальність керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за якість послуг, які надає такий заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у такому закладі, а також за неподання у строк, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується такий заклад до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

4. Встановлено вимоги до педагогічних та медичних працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку тощо.

Також передбачено, що керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку повинні подати до 1 липня 2018 року до Мінсоцполітики відомості про майнові об'єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користуються такі заклади для внесення їх до Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Ознайомитись із Законом України "Про оздоровлення та відпочинок  дітей" зі змінами можна → тут.

Відділ правової роботи ВА ЦК ПАУ