Новости

Відбулось засідання спорторганізаторів підприємств галузі

Відповідно до рішення Президії ЦК ПАУ (постанова від 14.06.2017р. №П-10-1), у ході ведення XХІI-ї Всеукраїнської міжгалузевої Cпартакіади трудящих промислової сфери та транспорту, 8 вересня 2017р., в с. Коблеве, на базі «Парадіз» відбулось засідання спорторганізаторів підприємств авіабудівної галузі. Під час засідання відбулось обговорення узагальнених пропозицій від ПО ПАУ щодо змін та доповнень до Положення про проведення ХVII-ї Всеукраїнської Спартакіади авіабудівників (проведення якої заплановано у червні 2018р.).

Проект Положення, з урахуванням пропозицій спорторганізаторів підприємств галузі, буде обговорено на засіданні Президії ЦК ПАУ, проведення якої заплановано 26 вересня п.р.