Новости

Чергове навчання з питань охорони праці - відбулося

Відповідно до Плану роботи ЦК ПАУ на 2018 рік, пункту 10 Типового положення про порядок проведення навчання представників профспілок з питань охорони праці, затвердженого постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-12 та на виконання п.8.2.12. діючої Галузевої Угоди авіаційної промисловості України з 29 по 31 травня 2018 року було проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці громадських інспекторів праці та інших представників профспілок з питань охорони праці, у яких настав термін відповідного чергового навчання.

До загального списку осіб, для проходження навчання, було включено 26 осіб з ДАХК «Артем», 8 осіб з ДП «ДержККБ «Луч» і 6 осіб з ДП «МФ Артем»,

Згідно з Планом  лекційних занять перед слухачами виступили:

- Горюн Тетяна Михайлівна - заввідділу технічної інспекції праці департаменту охорони праці апарату ФПУ по темі - зміст нормативних актів ФПУ, що регулюють діяльність представників профспілок з охорони праці. Форми та методи організації роботи представників профспілок з питань охорони праці. Повноваження та правові підстави для здійснення громадського контролю за законодавством з охорони праці. Основні завдання профспілок щодо вдосконалення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці. Практика здійснення контролю представниками профспілок за дотриманням безпеки і умов праці. Основи управління ризиками. Функціонування СУОП на підприємстві. 

- Стовбун Анатолій Іванович - доцент кафедри охорони праці ДІУЕВР по темі - порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Медичні огляди працівників підприємства. Надання першої домедичної допомоги потерпілим на виробництві у разі настання нещасного випадку.

- Ліщинський Станіслав Миколайович – завідувач відділу охорони праці і здоров’я – головний технічний інспектор праці ВА ЦК ПАУ по темі - сучасний стан охорони праці в Україні і в галузі. Основні положення Кодексу законів про працю України щодо захисту прав працівників у сфері охорони праці. Роль і місце членів Профспілки у комісіях з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Законодавство України про охорону праці. Останні зміни в законодавстві про охорону праці. Практика вирішення питань охорони праці через галузеві угоди, колективні договори (далі КД). Формування розділу «Охорона праці» в галузеві угоді КД. Практичні заняття з перевірки стану охорони праці на виробництві по методу Елмері.

Слухачі залишилися задоволені лекціями та висловили подяку всім лекторам та адміністрації і профкому ДАХК «Артем», а як побажання проводити таке навчання частіше.

Усім слухачам будуть вручені відповідні посвідчення.

Організатори навчання висловили надію , що всі хто пройшов навчання внесуть свій вклад в роботу по упередженню ризиків, здійснення профілактики, а загалом  будуть тісно співпрацювати з службами охорони праці для забезпечення  стану умов і безпеки праці на виробництві.

 

Ліщинський Станіслав Миколайович – завідувач відділу охорони праці і здоров’я

– головний технічний інспектор праці ВА ЦК ПАУ