Новости

На часі – створення Міністерства промисловості та інновацій

До порядку денного сесії Верховної Ради України (10-13 липня п.р.) включено питання щодо створення Міністерства промисловості та інновацій України. Відповідний проект постанови ВРУ №8359 вніс Комітет промислової політики та підприємництва.  

Профспілка авіабудівників України неодноразово у свої зверненнях до вищих органів влади наголошувала на необхідності створення органу, відповідального за координацію та управління промисловим комплексом України.

Сьогодні питаннями промислового сектору економіки в уряді опікується фактично лише один структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України ­– Департамент промислової політики, який не в змозі ефективно опрацьовувати весь комплекс надзвичайно складних питань галузі, що формує понад 27% вітчизняного ВВП. При цьому питаннями інфраструктури та транспорту, аграрно-промислового комплексу, паливно-енергетичного комплексу тощо в Уряді опікуються окремі центральні органи виконавчої влади – Міністерство інфраструктури України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України відповідно.

Низька інституційна спроможність також спостерігається і в сфері інноваційної політики. Адже питанням розвитку інновацій в Уряді фактично займається єдиний структурний підрозділ Міністерства освіти і науки України.

Успішний світовий досвід вказує на існування окремих урядових інституцій, відповідальних за забезпечення розвитку промисловості та інновацій, зокрема:

- Міністерство промисловості та інформаційних технологій (Китай) – Ministry of Industry and Information Technology;

- Міністерство науки, промисловості та технологій (Туреччина) – Ministry of Science, Industry and Technology;

- Міністерство економіки та промисловості (Ізраїль) – Ministry of Economy and Industry;

- Міністерство економіки, торгівлі та промисловості (Японія) – Ministry of Economy, Trade and Industry;

- Міністерство промисловості та торгівлі (Чехія) – Ministry of Industry and Trade;

- Міністерство промисловості (Білорусь) – Ministry of Industry;

- Міністерство торгівлі та промисловості (Сінгапур) – Ministry of Trade and Industry;

- Міністерство промисловості та торгівлі (В’єтнам) – Ministry of Industry and Trade;

- Міністерство важкої промисловості та державних підприємств (Індія) – Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

Саме тому з метою невідкладного удосконалення державної економічної політики для захисту національних інтересів України, подолання масової бідності та підвищення рівня життя громадян, системного забезпечення розвитку промисловості та інновацій, залучення масштабних інвестицій у реальний сектор економіки, збільшення високотехнологічного виробництва та експорту, підвищення зайнятості населення та рівня доходів громадян пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою створити Міністерство промисловості та інновацій України.

Відділ правової допомоги ВА ЦК ПАУ