Новости

6 жовтня п.р. Федерація профспілок України відзначає 28-у річницю від дня заснування

Рішення про утворення Федерації незалежних профспілок України було прийнято  6 жовтня 1990 року на Установчому з’їзді.  Адже до цього часу в Україні, починаючи з 1948 року, діяло одне монопольне профоб’єднання – Українська республіканська рада профспілок (Укрпрофрада), що об’єднувала 19 профспілок, які представляли інтереси працівників підприємств переважно республіканського підпорядкування. Усі інші профспілки, що діяли в Україні на підприємствах союзного підпорядкування, мали свої вертикальні профспілкові органи в Москві, які входили до ВЦРПС (44 загальносоюзні галузеві профспілки).

Головою Федерації незалежних профспілок України було обрано Ковалевського А.М.

У прийнятій з'їздом Декларації про утворення ФНПУ проголошувалися принципи добровільності вступу, рівноправності, самостійності в діяльності професійних спілок, а також її незалежності від органів державної влади, політичних партій і рухів.

Декларацію підписали представники 25 профспілок (авіапрацівників, машприладобудівників, працівників автомобільного і сільськогосподарського машинобудування, автомобільного транспорту і шляхового господарства, агропромислового комплексу, будівництва і промисловості будівельних матеріалів, важкого машинобудування, геології, геодезії та картографії, державних установ, енергетики та електротехнічної промисловості, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, залізничного транспорту і транспортного будівництва, зв’язку, культури, лісових галузей, нафтової і газової прмисловості, освіти і науки, охорони здоров’я, радіоелектроніки, рибного господарства, річкового транспорту, споживчої кооперації, текстильної та легкої промисловості, торгівлі і громадського харчування, хімічних та нафтохімічних галузей), а також 24 регіональні профоб’єднання.

Протягом наступних 1991 – 1997 років до ФПУ приєдналися профспілки: авіабудівників, працівників атомних електростанцій, вугільної промисловості, військових та будівельних організацій, газових господарств, загального машинобудування, збройних сил, інноваційних та малих підприємств, лісового господарства, молодіжних житлових комплексів, морського транспорту, народних депутатів, наукових і виробничих кооперативів, оборонної промисловості,  Промінвестбанку, спільних підприємств, суднобудування й профоб’єднання Закарпатської та Івано-Франківської областей.

За 28 років Федерації до її лав вступали різні всеукраїнські профспілки, але не всі з них дотримувалися статутних зобов’язань перед ФПУ, тому приймалися рішення не лише шодо входження, а й щодо виключення зі складу ФПУ. Тим не менш усі ці роки підвищений інтерес до Федерації профспілок України залишається сталим.

Нині ФПУ об’єднує 69 членських організацій, серед яких 44 всеукраїнські профспілки й 25 регіональних профоб’єднань.

Суттєва трансформація профспілкового руху розпочалася після проголошення незалежності України. На II (позачерговому) з'їзді ФНПУ, який відбувся у листопаді 1992 р., було ухвалено рішення щодо перейменування у Федерацію профспілок України, затверджено Статут Федерації і перший політичний документ у нових умовах – Програму професійних спілок України, яка передбачала:

         - «роздержавлення» профспілок, співпрацю з державою на паритетних принципах, а за необхідності – й  перехід до «опозиції»;

- проголошення «нейтралітету» профспілок щодо політичних партій, рухів, об’єднань та організацій і співробітництво з ними лише з питань соціально-економічного захисту інтересів людини праці;

- визнання захисної функції профспілок – головним напрямом їхньої діяльності.

На ІІІ З’їзді ФПУ (жовтень 1997 року) було затверджено нову редакцію Статуту та прийнято Програму ФПУ терміном на п’ять років.

За 28 років свого існування Федерація профспілок України, її членські організації пройшли важливий етап свого розвитку в мінливих соціально-економічних умовах. Незважаючи на  нелегкі часи розбудови держави та труднощі, які виникали в країні, Федерація профспілок України змогла перебудуватися в нових умовах і зберегти свою організаційну структуру та ствердитися як найчисельніша громадська організація держави.

Федерація профспілок України докладає чимало зусиль щодо консолідації профспілкового руху держави, опрацьовує механізми взаємин і співробітництва з профспілками, які не входять до ФПУ, заради вироблення узгодженої профспілкової позиції з обстоювання прав трудящих, адже тільки сильні, організовані, згуртовані профспілки можуть стати реальним, авторитетним об'єктом соціального діалогу в громадянському суспільстві.

ФПУ, її членські організації послідовно захищають соціально-економічні права працівників та репрезентують їх інтереси в органах державної влади, міжнародних профспілкових організаціях і обєднаннях, взаємодіють з соціальними партнерами, за необхідності організувуть масові протестні колективні дії.

Прес-центр ФПУ