Новости

Посилення соціального захисту працівників ДАХК «Артем» - основа колдоговірної кампанії на 2019-2020 роки

Адміністрація та профспілковий комітет Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» розпочали роботу по заключенню нового колективного договору на 2019-2020 роки. Ініціаторами переговорів виступила профспілкова сторона, яку з готовністю підтримала сторона адміністрації.

На першому засіданні двосторонньої комісії обговорили організаційні питання, визначили повноваження представників сторін та порядок (регламент) роботи комісії, період дії договору, структуру проекту колективного договору та додатків до нього, орієнтовні строки проведення конференції трудового колективу та порядок розгляду пропозицій до колективного договору.

Основні питання на колдоговірну кампанію 2019-2020 років профспілковий комітет відобразив в Позиції на переговори, основою якої є посилення соціального захисту працівників Компанії, яка  передбачає взяття зобов’язань сторін, спрямованих на створення умов для підвищення ефективності роботи Компанії, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників і трудових колективів.

Ключовими питаннями переговорів є неухильне підвищення заробітної плати, яка відповідає реальному вкладу працівника та гарантує якісне життя, забезпечення в повному обсязі охорони праці, збереження та покращення соціальних гарантій.

ПРОФКОМ ПО ПАУ в ДАХК «Артем»