Новости

Чергове навчання з питань охорони праці проведено

За сприяння ФПУ в період з 01 по 05 квітня 2019 року було організовано і проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці технічних інспекторів з охорони праці та інших представників профспілок в Академії Праці Соціальних Відносин і Туризму (далі АПСВТ) .

У програмі навчання були передбачені, зокрема, такі лекції:

  1. Аналіз стану виробничого травматизму в Україні.
  2. Останні зміни в законодавстві про охорону праці.
  3. Повноваження та правові підстави здійснення громадського контролю за станом охорони праці. Основні завдання профспілок щодо вдосконалення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці. Формування розділу «Охорона праці» в колективному договорі.
  4. Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Практика складання документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування нещасних випадків, професійних   захворювань і аварій на  виробництві. Практика здійснення громадського контролю за станом охорони праці на підприємстві.
  5. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядок проведення медичних оглядів працівників. Надання працівникам до медичної допомоги.
  6. Виявлення ризиків, які можуть призвести до нещасного випадку та управління ними. Реформування системи управління охороною праці (СУОП).
  7. Електробезпека і пожарна безпека.

  

       Викладачами під час навчання стали фахівці ФПУ – Андрієвський Ю.З., Горюн Т.М., Маціяшко В.А., представники Державного Комітету України з питань праці та спеціалісти-викладачі з інших організацій.

     За заявкою Профспілки авіабудівників України навчання в АПСВТ пройшли голови ПО ПАУ з ДАХК "Артем", ДП "Завод 410ЦА", ДП "Радіовимірювач", ПрАТ "УХЛМАШ", ЗАК ім.Івченка, заступники голови ПО ПАУ з ДП "Антонов" і ДАХК "Артем",  голова  комісії профкому з питань охорони праці ДАХК "Артем, член постійної ЦК ПАУ з питань охорони праці з ДАХК "Артем" та головний технічний інспектор праці ЦК ПАУ.

Після перевірки знань, відповідною комісією, усім слухачам зазначеної категорії профспілкових працівників були вручені посвідчення нового зразка.

          Усі слухачі були щиро вдячні організаторам такого навчання бо саме воно є запорукою здійснення кваліфікованого громадського контролю на своїх підприємствах.

Чергове навчання повинно відбутися в жовтні п.р 

 

Ліщинський С.М.