Єднаймося і шануймося,

бо в спільності і взаєморозумінні наша сила!

Проект Закону №7251

‼️Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин, №7251.

Змінами передбачено:
✅ що на час оголошення воєнного або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть здійснюватися та вестися в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ, відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу;
✅ передбачено порядок припинення трудового договору з працівником або фізичною особою, яка використовує найману працю у разі їх смерті, визнання судом безвісно відсутніми або оголошення померлими;
✅ введено додаткову підставу для розірвання трудового договору - відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці;
✅запровадити додаткову підставу для звільнення працівника - неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також ввести особливу процедуру вивільнення таких працівників;
✅залишити за учасниками бойових дій, постраждалими учасниками Революції Гідності, особами з інвалідністю внаслідок війни право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 днів;
✅відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії за окремим механізмом;
✅дозволено здійснювати позапланові заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю в період воєнного стану;
✅визначено строк, коли має бути виплачена заробітна плата за час відпустки, а саме не пізніше останнього дня, що передує дню початку відпустки;
✅конкретизувано порядок регламентації робочого часу та часу відпочинку у період дії воєнного часу, зокрема, відносно категорій працівників, яким може бути збільшено тривалість роботи впродовж тижня, уточнити порядок надання щорічної основної відпустки;
✅визначено поняття сумісництва;
✅уточнено порядок вивільнення працівників, в тому числі масового вивільнення;
✅закріплено оплату праці у розмірі, збільшеному пропорційно збільшенню норми праці, на період дії воєнного стану;
✅уточнено норму про повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та умов оплати праці у період дії воєнного стану;
✅визначено, що надавати протягом періоду дії воєнного стану в обов’язковому порядку працівнику, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, відпустку без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів.

‼️Проект направлено на підпис Президента та набере чинності на наступний день після публікування! Про це ми вас повідомимо додатково!

Вхід для співробітників

Наші партнери