Єднаймося і шануймося,

бо в спільності і взаєморозумінні наша сила!

Затверджено Стратегічний план діяльності Industri All Europe

Пропонуємо Вашій увазі Стратегічний план діяльності Industri All Europe на 2023-2025 рр. у зручному форматі pdf.

Також повний текст плану ви можете прочитати в цій публікації.

У той час, коли ми почали писати Стратегічний план, Європа переживала структурну та економічну кризу, яка не схожа на те, що більшість європейців переживали протягом свого життя, і яка загрожує поточній соціально-економічній моделі та створює серйозні проблеми для нашої промислової структури .

Зараз ми переживаємо нову економічну кризу, яка загрожує єдності соціально-економічної структури ЄС. Серед багатьох інших військових конфліктів російське вторгнення в Україну в поєднанні зі спекуляціями на товарному ринку та нові геополітичні реалії змінюють соціально-економічні перспективи, штовхаючи ЄС у політичну невизначеність. Інфляція рекордна. Енергетична криза, спричинена залежністю від імпорту газу, збільшенням попиту на електроенергію та провалом поточної моделі ціноутворення, загрожує зупинити європейську промисловість. Спіральне зростання вартості життя збільшує соціальну нерівність і знижує купівельну спроможність європейських робітників, заганяючи мільйони людей у ​​бідність і розпалюючи страх перед соціальними заворушеннями.

Хоча ми не можемо передбачити, чи закінчиться війна, коли ми обговорюємо Стратегічний план у Салоніках, ми вже можемо передбачити, що протягом багатьох років нам доведеться продовжувати боротися з наслідками війни в поєднанні з ефектом COVID-19. 19 криза.

Цей контекст змушує нас переосмислити геополітичні відносини Європи. І Китай, і США активізують свої зусилля, щоб відіграти провідну роль у виробництві важливих технологій майбутнього. З цієї причини Закон про зниження інфляції було створено, щоб підтримати американську промисловість у енергетичному переході, і спрямований на реіндустріалізацію країни, наголошуючи на розвитку та створенні добре оплачуваних робочих місць у профспілках. Зараз перед Європою стоїть завдання знайти відповідь, яка зосереджена б на хороших робочих місцях, об’єднаних профспілками, і державних інвестиціях для трансформації нашої галузі.

Потрібно буде протистояти транснаціональним корпораціям, які зосереджені лише на короткострокових прибутках. Роль ІndustriAll Europe полягатиме у боротьбі та протидії переїздам і втратам робочих місць через вибір, який призводить лише до збільшення прибутків акціонерів без урахування стійкості компаній і робочих місць. На цьому тлі діяльність ІndustriAll Europe на період 2023-2025 років має бути зосереджена на трьох основних пріоритетах:

 • Створення сили профспілок для міцних, стійких промислових робочих місць у Європі
 • Побудова сили профспілок для справедливої ​​оплати праці та умов
 • Розбудова сили профспілок для європейської солідарності та миру

Зміцнення влади профспілок має важливе значення для посилення нашого впливу та досягнення наших пріоритетів. Набір і організація нових членів у всіх секторах і серед різних груп, а також утримання членів буде фундаментальною основою для досягнення наших політичних цілей. Ми також повинні посилити мобілізаційну силу.

Ми не можемо створювати профспілки, якщо профспілкам, членам профспілок і працівникам погрожують і іноді засуджують за те, ким вони є, і за дії, які вони вживають. Тому ІndustriAll Europe та її члени повинні мобілізувати всі інструменти та мережі, щоб прийти на допомогу всім тим, кому загрожують, хто переслідується та іноді навіть несправедливо засуджується. Тоді працівники повинні мобілізувати себе, щоб підтримати цих працівників і змусити керівництво поступатися. Уряди та ЄС повинні захищати та гарантувати свободу асоціацій, вільне здійснення профспілкової діяльності, вільне вираження поглядів і, перш за все, невтручання роботодавців у життя профспілкових організацій.

Щоб досягти цього, європейські вибори 2024 року мають бути використані для того, щоб наш голос був почутий. Необхідно чітко пояснити, чому вибори є такими актуальними для промислових профспілок у це важливе десятиліття та для порядку денного промислової політики ЄС.

 

 1. Створення сили профспілок для міцних, стійких промислових робочих місць у Європі

У ІndustriAll Europe ми єдині у переконанні, що Європі потрібна амбітна промислова стратегія, орієнтована на майбутнє. За останні кілька десятиліть цілі секції європейського виробництва були переміщені, і зараз ми платимо за це високу ціну. Отже, між європейськими партнерами потрібно більше налагодження зв’язків – координації між ними, а не гострої конкуренції. Для цього нам потрібні політичні стратегії інвестицій та інновацій. Нам потрібні альянси та розумні кластери для промислових територій, де є сильна Європа, щоб повернути їх на міжнародний авансцену. Потрібні значні ресурси та абсолютна воля сприяти реіндустріалізації Європи. Необхідно запровадити політику реіндустріалізації, яка буде поширена в усіх країнах завдяки поверненню стратегічної діяльності та продуктів для Європи. Європа повинна відігравати свою роль промислової та політичної сили, щоб захистити свій внутрішній ринок і робочі місця.

Щоб побудувати сильні промислові профспілки, нам потрібні сильні та стабільні галузі. Так само, щоб побудувати міцну та стійку промислову структуру, нам потрібна колективна організація працівників на кожному етапі промислового ланцюга постачання, де поважаються основні трудові, профспілкові права та права людини. Немає стабільності без стійкості. Немає стійких галузей без соціальної справедливості.

Ми можемо забезпечити процвітання для цього покоління та майбутніх поколінь лише завдяки стійким галузям промисловості, які забезпечують хороші робочі місця, узгодженим умовам і високим рівнем соціальних гарантій. Це десятиліття є критично важливим для інвестицій у трансформацію та розвиток стійких, низьковуглецевих галузей. Перехід на зелений і цифровий двійники відбувається в Європі та в інших країнах світу. Завдання для нас як промислових профспілок полягає в тому, щоб працівники були в центрі цієї трансформації. Пандемія та вторгнення Росії в Україну виявили слабкі сторони глобальних ланцюгів створення вартості, енергетичних стратегій і залежностей і призвело до відступу проти доктрини чистого ринку на користь державного втручання та активної промислової політики. Хоча ринок регулюється з екологічних причин, політики несуть пряму відповідальність за це створення необхідних інструментів для здійснення впорядкованого та Просто перехід через соціальний діалог, у центрі якого – працівники. Декарбонізація та цифровізація мають відбуватися без деіндустріалізації, враховуючи жорстку глобальну конкуренцію в багатьох секторах і, крім того, відсутність глобальних рівних умов гри.

 

Ми беремо на себе зобов’язання щодо кліматичних цілей ЄС. У той час як інші приєднуються до Європи в зеленому переході, потрібні справді глобальні зусилля та співпраця, щоб ефективно зупинити екологічний вплив промислового виробництва на клімат і навколишнє середовище. Сама по собі технологія не зробить ці переходи успішними чи справедливими, і вони будуть здійснені лише за наявності сильного соціального порядку денного – справжнього справедливого переходу. Робітники та їхні профспілки відіграють життєво важливу роль у забезпеченні створення, перетворення та підтримки хороших робочих місць у промисловості. Необхідно почути працівників галузей, що працюють на базі вуглецю та здійснюють проекти переходу/трансформації. Їхні проекти, які пропагують їхні профспілки, необхідно вивчати перед ухваленням рішень.

 

Справедливий перехід і технологічні зміни, які його супроводжують, мають уможливити стимулювання нового промислового буму відповідно до потреб працівників. IndustriAll Europe захищає стійкі, добре оплачувані робочі місця з високими умовами праці по всій Європі. Європа повинна перенаправити засоби та інструменти для декарбонізації таким чином, щоб бути поважним як для навколишнього середовища, так і для працівників. Не повинно бути нічого про нас, без нас!

 

 

 

Ми будемо:

 

 1. Закликаємо до впровадження інклюзивної, сталої та стійкої європейської промислової політики, яка зміцнює стратегічну автономію Європи, поважає справедливу та стійку міжнародну торгівлю, сприяє зростанню та соціальному прогресу в різних регіонах Європи, а також запобігає конкуренції між регіонами для залучення інвестиції, щоб боротися з деіндустріалізацією, гарантуючи, що державні фонди держав-членів і Європейського Союзу мають зобов’язання щодо забезпечення соціальної справедливості. Вседопомога має залежати від захисту та гарантії якісної зайнятості. У цьому контексті розподіл дивідендів також має бути умовним і контрольованим. Ми наполягаємо на більш справедливому перерозподілі багатства. Необхідно активно супроводжувати європейські пропозиції щодо зеленої європейської промислової стратегії та вживати швидких заходів для реалізації рішучої європейської відповіді на IRA США. Ця відповідь має охопити чесну міжнародну торгівлю та співпрацю із спільною метою досягнення зеленого та цифрового переходу, і вона має бути екологічною, соціально справедливою та, таким чином, орієнтованою на зміцнення європейських профспілок, включаючи обов’язкові умови торгівлі та сталого розвитку та забезпечення виконання. Ініціативи, засновані на солідарності, необхідні для підтримки промислових працівників і критичних секторів, таких як автомобільна промисловість і сектори, де важко скоротити викиди, під час переходу.
 2. Розробити спільний профспілковий підхід до реформи конкурентного законодавства та перегляду режиму державної допомоги з додаванням соціальних та екологічних умов.
 3. Протистояти корпоративним стратегіям, орієнтованим виключно на вартість акціонерів, які ведуть до деіндустріалізації Європи, шляхом розробки стійких промислових альтернатив через сильну координацію профспілок у багатонаціональних компаніях.
 4. Постійно перевіряйте та оскаржуйте вплив на кількість і якість робочих місць у наших галузях. Захищати та пропагувати хороші та стійкі умови праці та здорове та безпечне робоче середовище, наголошувати на гігієні праці та запобіганні професійним ризикам, а також прагнути зменшити кількість нещасних випадків на виробництві та в той же час сприяти, через навчання, вирішенню трудових і нестачу навичок, а також ефективне забезпечення виконання законодавства про БГП.
 5. Виділіть що дефіцит робочої сили та необхідних навичок через відсутність навчання протягом трудового життя потенційно перешкоджатиме справедливій трансформації з серйозним впливом на працівників. Важливо забезпечити, щоб національні плани відновлення та Європейський семестр включали схеми підвищення кваліфікації та перекваліфікації, сприяючи переходу між роботами та гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду.
 6. Розробка організаційних підходів і планів для галузей і компаній, що розвиваються, одночасно збільшуючи рівень профспілок у існуючих галузях. Підтримуйте членські організації, мобілізуючи профспілкову солідарність і вживаючи всіх необхідних заходів для захисту працівників, членів профспілок і профспілок, яким через їхні профспілкові дії загрожують компанії або самі національні уряди. Ми допоможемо нашим афілійованим організаціям розробити нові стратегії та інструменти для організації, залучення та навчання більшої кількості членів, для укладення сильних національних і галузевих колективних договорів, приділяючи особливу увагу робочим місцям у нових галузях, що виникають (завдяки цифровізації та екологізації галузей ) і до цифрової організації.
 7. Приділіть особливу увагу молоді, пропагуючи навчання (або еквівалентні напрямки) та програми навчання з гарантіями збереження роботи, з гідними умовами праці та постійними трудовими договорами на повний робочий день.
 8. Враховуйте в усіх наших вимогах гендерну перспективу, щоб гарантувати рівність і відсутність дискримінації за ознакою статі. Слід приділяти особливу увагу сприянню жінок у технічних професіях і галузях STEM, де вони недостатньо представлені, з одного боку, як спосіб вирішити проблему нестачі кваліфікованих працівників, а з іншого боку, запропонувати жінкам кращі оплата праці та кар'єрні можливості в технічних професіях.
 9. Крім енергетичної надзвичайної ситуації, кампанії за перегляд енергетичної політики ЄС, яка забезпечує стабільне постачання доступної низьковуглецевої електроенергії та газу для сталого майбутнього. Енергетика не може керуватися лише ринком; система має бути належним чином відрегульована та організована для забезпечення чистого, безпечного та доступного енергопостачання для всіх, як загального блага. Спекуляції та наживу на основних товарах необхідно засуджувати та запобігати за допомогою моніторингу цін, і ми повинні продовжувати боротися проти кроків лібералізації основних товарів і послуг.
 10. Кампанія, спрямована на те, щоб наш спільний обов’язок перед майбутніми поколіннями підтримувати вуглецевий нейтралітет до 2050 року, відсутність відходів і розбудову економіки замкнутого циклу. Це має йти рука об руку з порядком денним справедливого переходу, який забезпечує ефективну реіндустріалізацію та гарантує, що для кожного працівника та регіону буде знайдено рішення шляхом планування, передбачення та управління змінами.
 11. Дослідіть потенціал цифрових технологій для підтримки переходу до орієнтованої на майбутнє, розумної, чистої та інноваційної галузі, що створює додаткову цінність для справедливого та інклюзивного суспільства, підкріпленого сильним підходом до екологічної та соціальної галузі. Ми вимагаємо, щоб ЄС виділяв значні кошти на фундаментальні дослідження для досягнення цих цілей.
 12. Закликайте до дій, щоб усунути дефіцит ключових компонентів і матеріалів. Необхідно переконатися, що в майбутньому не буде створено односторонню залежність від третіх сторін, яка загрожуватиме промисловому виробництву та постачанню товарів першої необхідності для людей у ​​Європі (включаючи медичні товари). Нинішня ситуація підкреслила стратегічну потребу в європейській самодостатності в ключових галузях промисловості (зокрема, з точки зору інвестицій у дослідження та розробки), а також у сильній політиці щодо важливого видобутку корисних копалин та сприяння циркулярній економіці.
 13. Працюйте над тим, щоб макроекономічна політика відповідала цілям нашої промислової політики.
 14. Телефонуйте для швидкого прийняття Європейської Директиви щодо належної перевірки корпоративного сталого розвитку. Загальноєвропейське регулювання повинно встановлювати загальний мінімальний стандарт, але жодна країна не повинна бути перешкоджана застосуванню більш прогресивних заходів. Ми виступаємо за європейське рішення, щоб компанії не лише активно дотримувалися основних трудових стандартів МОП та екологічних стандартів, але й запроваджували та просували їх у всьому ланцюжку створення вартості. IndustriAll Europe разом із Глобальною спілкою IndustriALL мають співпрацювати з профспілками країн штаб-квартири під час розгляду скарг щодо порушення прав людини.

 

 1. Розбудова сили профспілок для справедливої ​​оплати та умов праці

Соціальний діалог, колективні переговори та залучення працівників довели свою цінність у боротьбі з пандемією. Із зростаючим визнанням цінності колективних переговорів і соціального діалогу ми будемо мобілізуватися, щоб зміцнити владу працівників, пожинати плоди їхньої праці та керувати переходом. Але міцні колективні переговори залежать від потрійної участі: насамперед профспілкових організацій і роботодавців, а також національних урядів, які повинні сприяти, а не перешкоджати переговорам. Сьогодні в багатьох європейських країнах від нас просять домовлятися про скорочення прав – це неприйнятно. Міцні колективні переговори залежать від міцної основи членів. Відновлення за рахунок інвестицій і заробітної плати є єдиним виходом із цієї кризи. Сирени жорсткої економії мають замовкнути.

 

Ми будемо:

 1. Проводьте кампанії за справедливе підвищення заробітної плати, щоб захистити купівельну спроможність працівників, дозволяючи їм добре жити на свою зарплату, і гарантувати, що працівники отримають справедливу частку багатства, яке вони допомогли створити. Нинішня криза вартості життя показує, що заробітна плата не залежить від інфляції; це справжня корінна причина інфляції, яку необхідно усунути. Отже, першим кроком є ​​суттєве підвищення реальної заробітної плати та збереження механізмів оплати праці для компенсації інфляції, щоб дати старт економіці. IndustriAll Europe та її члени повинні підняти вимоги до більш справедливого розподілу багатства в наших суспільствах.
 2. Засуджувати та боротися із соціальним демпінгом робочих місць та умов життя та праці працівників.
 3. Зміцнювати системи колективних переговорів, відновлюючи їх там, де вони були демонтовані, і забезпечуючи, щоб вони забезпечували справедливі та колективні рішення для всіх.
 4. Скористайтеся перевагами Директиви про прозорість оплати праці, щоб зменшити гендерний розрив в оплаті праці, і ми також посилимо нашу координацію для боротьби з насильством щодо жінок і дівчат на робочому місці та поза ним.
 5. Підтримуйте афілійовані організації industriAll Europe у розробці нових стратегій та інструментів для залучення та організації більшої кількості членів, розвитку простору для переговорів і розширення охоплення колективними переговорами. Це також буде досягнуто шляхом розвитку ініціативи ЄС щодо соціального діалогу та прийняття Директиви ЄС щодо адекватної мінімальної заробітної плати та сприяння веденню колективних переговорів. ЦеТут варто підкреслити відповідальність національних урядів за послідовне виконання національних планів дій. Просувати позитивне послання профспілок про покращення життя всіх працюючих і переваги членства в профспілках для працівників і суспільства в цілому.
 6. Боротьба з ухиленням від сплати податків, податковими гаванями та за справедливу прогресивну систему оподаткування, включаючи оподаткування несподіваних прибутків, запровадження амбітного (мінімального) корпоративного податку та більш справедливий перерозподіл багатства в цілому (зокрема через добре забезпечені ресурсами заходи соціального захисту), як зростання нерівності руйнує соціальну структуру наших суспільств, а податкова конкуренція в Європі є руйнівною.
 7. Посилити ефективне інформування, консультації та участь працівників транснаціональних компаній, щоб забезпечити їм право голосу на ранніх стадіях стратегічних процесів і повну участь у формуванні трансформації наших галузей. Проводити кампанію за надійну законодавчу базу ЄС для більшої демократії на роботі (сильніша Директива EWC відповідно до вимог Європейського парламенту), більшу корпоративну прозорість (амбітні європейські стандарти звітності) та їх ефективне впровадження в національне законодавство.
 8. Розширення можливостей представників профспілок у транснаціональних компаніях і координаторів, які допомагають європейським виробничим радам і європейським компаніям (SE), надаючи політичні вказівки та практичні рекомендації щодо того, як забезпечити виконання та посилити роботу EWC/SE-WC, а також транснаціональний діалог із стратегічних питань і пильності про скасування національних прав на участь у праці.
 9. Скористайтеся перевагами нової ініціативи Європейської Комісії та законодавства ЄС щодо соціального діалогу та колективних переговорів, щоб сприяти соціальному діалогу як на національному, так і на європейському рівнях, щоб посилити права працівників. Європейський соціальний діалог (на галузевому рівні, а також на міжгалузевому рівні) має бути можливим регулярно та особисто. Європейська комісія повинна й надалі забезпечувати її відповідними фінансовими коштами. У разі потреби угоди між соціальними партнерами повинні бути негайно перенесені в обов’язкове законодавство інституціями ЄС.
 10. Сприяти активному соціальному діалогу та залученню та участі працівників на робочому місці та на всіх рівнях, оскільки це є основою впорядкованого та справедливого переходу. Потрібна підтримка ЄС для розвитку потенціалу профспілок. У зв’язку з цим ми працюватимемо над тим, щоб національні адміністрації та уряди залучали профспілки до адміністрування, управління та нагляду за європейськими фондами, призначеними для розвитку виробничої структури держав-членів.
 11. Заявляти про будь-який напад на право на ведення колективних переговорів, право на страйк та інші профспілкові права та профспілкові свободи. Ми будемо зміцнювати нашу об’єднану профспілкову мережу, щоб захистити здійснення профспілкових прав усіх наших членів.
 12. Розберіться з цифровізацією та її впливом на сферу праці. Переконайтеся, що працівники, компанії та суспільство в цілому скористаються перевагами цифровізації, переконавшись, що вона належним чином регулюється, ведеться колективне обговорення та оцінюється ризик, особливо стосовно систем ШІ.
 13. Боротися за гідні робочі місця для всіх і проти нестабільної зайнятості, включаючи захист політики щодо робочого часу, яка гарантує, створює та перерозподіляє робочі місця, а також покращує здоров’я та безпеку на роботі та баланс між роботою та особистим життям, беручи до уваги гендерний вимір у підході до гідної праці. умови.
 14. Вирішувати висхідну конвергенцію між Східною та Західною Європою, центром і периферією та боротися з експлуатацією працівників-мігрантів на ринку праці і закликають до перегляду європейської системи прийому, що протистоїть ідеї Європи-фортеці, на кордонах якої продовжують гинути люди.

 

 

 1. Розбудова сили профспілок для європейської солідарності та миру

Ми повинні заявити та підкреслити цінність наших перемог, коли вони настануть – історичний пакет відновлення ЄС та об’єднання спільного боргу були перемогою в нашій кампанії за більш соціальну Європу за останнє десятиліття. Але завжди є нові виклики, які потрібно подолати. Ми не можемо ігнорувати той факт, що погіршення рівня життя громадян і зростання безробіття сприяли націоналістичним рішенням і підйому популістських ідей і ультраправих ідей і партій. Європейське співробітництво має будувати солідарність між країнами та людьми, а також торгівлю на основі універсальних правил, які захищають людей і планету. Крім того, солідарність має поширюватися на наші континентальні кордони та поза ними. Ми повинні об’єднатися та діяти, щоб протистояти структурній нерівності та дискримінації.

У той час як деякі компанії намагаються скористатися ситуацією та протиставити працівників один одному всередині та між країнами, ми повинні будувати транснаціональну солідарність між нашими членами з різних країн і зміцнювати нашу єдність, проводячи кампанії за більшу демократію на роботі, виступаючи один за одного та захищаючи права та робочі місця один одного, а також працюючи в солідарності з працівниками вздовж наших промислових ланцюжків створення вартості. Ми будемо боротися та протидіяти переїздам і втратам робочих місць у результаті вибору, який не має жодної основи, окрім збільшення прибутків акціонерів, без урахування стійкості компаній і робочих місць. Ми прагнемо працювати над рівністю та рівними можливостями на робочому місці та боротися з усіма формами дискримінації.

Ми будемо:

 1. Уважно стежте за Європейським семестром і підготовкою Тристороннього соціального саміту та залучайтеся до нього, щоб гарантувати, що жорстка економія не повертається до політичного порядку денного, оскільки наближається рецесія, а центральні банки в усьому світі переходять до більш жорсткої фіскальної політики. Політика жорсткої економії не забезпечить реалізацію амбіцій Зеленої угоди та Європейської основи соціальних прав. Виходу з кризи це не допоможе.
 2. Сприяти активному соціальному діалогу, участі працівників і колективним договорам як вирішенню проблеми та продемонструвати, чому профспілки є життєво важливими для кожного на робочому місці.
 3. Розширення солідарності між країнами та з працівниками, які постраждали від послідовних криз. Уряди, роботодавці та соціальні партнери повинні демонструвати та зміцнювати співпрацю та солідарність разом. Жодна країна не може подолати ці кризи поодинці, тому солідарність має бути поширена на всіх економічних і соціальних суб’єктів. Треба шукати справжні європейські рішення та проявляти солідарність!
 4. Закликайте робітників протистояти крикам сирен популістів і ксенофобських політиків і об’єднатися, щоб ми вийшли сильнішими, а не розділеними. Зі збільшенням неналежного становища працівників тим сильнішою буде сприймана конкуренція з боку іммігрантів, і тим більше вони звертаються до популістів і ксенофобських політиків. Ми повинні протистояти цьому як профспілки та об’єднатися, щоб запобігти розколу.
 5. Висловлюємо повну солідарність із народом України, нашими братами та сестрами у профспілковому русі та повторюємо нашу вимогу негайного припинення воєнних дій Росії, водночас ми закликаємо до діалогу та переговорів про мир. Інституції ЄС повинні зробити все можливе, щоб сприяти миру, як проголошено в установчому договорі. У Європі має панувати верховенство права, а не закон найсильнішого.
 6. Створіть сильну відповідь, щоб протистояти популістським, екстремістським і ультраправим стратегіям і наративам, а також розвивати послідовні дії профспілок для захисту та зміцнення демократії та верховенства права. Підвищувати обізнаність про ці стратегії на робочому місці, виявляти та просувати угоди та положення, узгоджені профспілками для боротьби з цими стратегіями на робочому місці.

 

Висновки: Розбудова влади профспілок у промисловості в усій Європі є основою нашої роботи

Сильні профспілки є життєво важливими для міцних, стійких галузей промисловості в Європі, забезпечуючи спільне процвітання для наших суспільств і робочої сили, а також підтримуючи соціальну єдність і мир у Європі. Ми зобов’язуємося зміцнювати силу нашого руху та профспілок, щоб створити основу для доброго суспільства для всіх.

 

Нам потрібно використати наступні два роки до Конгресу industriAll Europe для обговорення того, як посилення членства та його закріплення на робочих місцях і фабриках можна вважати важливим ресурсом влади. Йдеться про набір членів, організаційний розвиток і розбудову спроможності протистояти поточним викликам трансформації.

 

Це передбачає, перш за все, готовність до змін у свідомості та культурі серед самих членів industriAll Europe.

 

У цьому контексті міжнаціональний обмін взаємним досвідом є вирішальним фактором успіху. IndustriAll Europe могла б відіграти вирішальну роль в організації та координації цього та стати динамічним двигуном необхідних змін, як внутрішніх, так і зовнішніх з особами, які приймають політичні рішення, для кращого розгляду нашої ролі. Наш колективний голос і дії мають бути чіткими, єдиними та видимими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У той час, коли ми почали писати Стратегічний план, Європа переживала структурну та економічну кризу, яка не схожа на те, що більшість європейців переживали протягом свого життя, і яка загрожує поточній соціально-економічній моделі та створює серйозні проблеми для нашої промислової структури .

Зараз ми переживаємо нову економічну кризу, яка загрожує єдності соціально-економічної структури ЄС. Серед багатьох інших військових конфліктів російське вторгнення в Україну в поєднанні зі спекуляціями на товарному ринку та нові геополітичні реалії змінюють соціально-економічні перспективи, штовхаючи ЄС у політичну невизначеність. Інфляція рекордна. Енергетична криза, спричинена залежністю від імпорту газу, збільшенням попиту на електроенергію та провалом поточної моделі ціноутворення, загрожує зупинити європейську промисловість. Спіральне зростання вартості життя збільшує соціальну нерівність і знижує купівельну спроможність європейських робітників, заганяючи мільйони людей у ​​бідність і розпалюючи страх перед соціальними заворушеннями.

Хоча ми не можемо передбачити, чи закінчиться війна, коли ми обговорюємо Стратегічний план у Салоніках, ми вже можемо передбачити, що протягом багатьох років нам доведеться продовжувати боротися з наслідками війни в поєднанні з ефектом COVID-19. 19 криза.

Цей контекст змушує нас переосмислити геополітичні відносини Європи. І Китай, і США активізують свої зусилля, щоб відіграти провідну роль у виробництві важливих технологій майбутнього. З цієї причини Закон про зниження інфляції було створено, щоб підтримати американську промисловість у енергетичному переході, і спрямований на реіндустріалізацію країни, наголошуючи на розвитку та створенні добре оплачуваних робочих місць у профспілках. Зараз перед Європою стоїть завдання знайти відповідь, яка зосереджена б на хороших робочих місцях, об’єднаних профспілками, і державних інвестиціях для трансформації нашої галузі.

Потрібно буде протистояти транснаціональним корпораціям, які зосереджені лише на короткострокових прибутках. Роль ІndustriAll Europe полягатиме у боротьбі та протидії переїздам і втратам робочих місць через вибір, який призводить лише до збільшення прибутків акціонерів без урахування стійкості компаній і робочих місць. На цьому тлі діяльність ІndustriAll Europe на період 2023-2025 років має бути зосереджена на трьох основних пріоритетах:

 • Створення сили профспілок для міцних, стійких промислових робочих місць у Європі
 • Побудова сили профспілок для справедливої ​​оплати праці та умов
 • Розбудова сили профспілок для європейської солідарності та миру

Зміцнення влади профспілок має важливе значення для посилення нашого впливу та досягнення наших пріоритетів. Набір і організація нових членів у всіх секторах і серед різних груп, а також утримання членів буде фундаментальною основою для досягнення наших політичних цілей. Ми також повинні посилити мобілізаційну силу.

Ми не можемо створювати профспілки, якщо профспілкам, членам профспілок і працівникам погрожують і іноді засуджують за те, ким вони є, і за дії, які вони вживають. Тому ІndustriAll Europe та її члени повинні мобілізувати всі інструменти та мережі, щоб прийти на допомогу всім тим, кому загрожують, хто переслідується та іноді навіть несправедливо засуджується. Тоді працівники повинні мобілізувати себе, щоб підтримати цих працівників і змусити керівництво поступатися. Уряди та ЄС повинні захищати та гарантувати свободу асоціацій, вільне здійснення профспілкової діяльності, вільне вираження поглядів і, перш за все, невтручання роботодавців у життя профспілкових організацій.

Щоб досягти цього, європейські вибори 2024 року мають бути використані для того, щоб наш голос був почутий. Необхідно чітко пояснити, чому вибори є такими актуальними для промислових профспілок у це важливе десятиліття та для порядку денного промислової політики ЄС.

 

 1. Створення сили профспілок для міцних, стійких промислових робочих місць у Європі

У ІndustriAll Europe ми єдині у переконанні, що Європі потрібна амбітна промислова стратегія, орієнтована на майбутнє. За останні кілька десятиліть цілі секції європейського виробництва були переміщені, і зараз ми платимо за це високу ціну. Отже, між європейськими партнерами потрібно більше налагодження зв’язків – координації між ними, а не гострої конкуренції. Для цього нам потрібні політичні стратегії інвестицій та інновацій. Нам потрібні альянси та розумні кластери для промислових територій, де є сильна Європа, щоб повернути їх на міжнародний авансцену. Потрібні значні ресурси та абсолютна воля сприяти реіндустріалізації Європи. Необхідно запровадити політику реіндустріалізації, яка буде поширена в усіх країнах завдяки поверненню стратегічної діяльності та продуктів для Європи. Європа повинна відігравати свою роль промислової та політичної сили, щоб захистити свій внутрішній ринок і робочі місця.

Щоб побудувати сильні промислові профспілки, нам потрібні сильні та стабільні галузі. Так само, щоб побудувати міцну та стійку промислову структуру, нам потрібна колективна організація працівників на кожному етапі промислового ланцюга постачання, де поважаються основні трудові, профспілкові права та права людини. Немає стабільності без стійкості. Немає стійких галузей без соціальної справедливості.

Ми можемо забезпечити процвітання для цього покоління та майбутніх поколінь лише завдяки стійким галузям промисловості, які забезпечують хороші робочі місця, узгодженим умовам і високим рівнем соціальних гарантій. Це десятиліття є критично важливим для інвестицій у трансформацію та розвиток стійких, низьковуглецевих галузей. Перехід на зелений і цифровий двійники відбувається в Європі та в інших країнах світу. Завдання для нас як промислових профспілок полягає в тому, щоб працівники були в центрі цієї трансформації. Пандемія та вторгнення Росії в Україну виявили слабкі сторони глобальних ланцюгів створення вартості, енергетичних стратегій і залежностей і призвело до відступу проти доктрини чистого ринку на користь державного втручання та активної промислової політики. Хоча ринок регулюється з екологічних причин, політики несуть пряму відповідальність за це створення необхідних інструментів для здійснення впорядкованого та Просто перехід через соціальний діалог, у центрі якого – працівники. Декарбонізація та цифровізація мають відбуватися без деіндустріалізації, враховуючи жорстку глобальну конкуренцію в багатьох секторах і, крім того, відсутність глобальних рівних умов гри.

 

Ми беремо на себе зобов’язання щодо кліматичних цілей ЄС. У той час як інші приєднуються до Європи в зеленому переході, потрібні справді глобальні зусилля та співпраця, щоб ефективно зупинити екологічний вплив промислового виробництва на клімат і навколишнє середовище. Сама по собі технологія не зробить ці переходи успішними чи справедливими, і вони будуть здійснені лише за наявності сильного соціального порядку денного – справжнього справедливого переходу. Робітники та їхні профспілки відіграють життєво важливу роль у забезпеченні створення, перетворення та підтримки хороших робочих місць у промисловості. Необхідно почути працівників галузей, що працюють на базі вуглецю та здійснюють проекти переходу/трансформації. Їхні проекти, які пропагують їхні профспілки, необхідно вивчати перед ухваленням рішень.

 

Справедливий перехід і технологічні зміни, які його супроводжують, мають уможливити стимулювання нового промислового буму відповідно до потреб працівників. IndustriAll Europe захищає стійкі, добре оплачувані робочі місця з високими умовами праці по всій Європі. Європа повинна перенаправити засоби та інструменти для декарбонізації таким чином, щоб бути поважним як для навколишнього середовища, так і для працівників. Не повинно бути нічого про нас, без нас!

 

 

 

Ми будемо:

 

 1. Закликаємо до впровадження інклюзивної, сталої та стійкої європейської промислової політики, яка зміцнює стратегічну автономію Європи, поважає справедливу та стійку міжнародну торгівлю, сприяє зростанню та соціальному прогресу в різних регіонах Європи, а також запобігає конкуренції між регіонами для залучення інвестиції, щоб боротися з деіндустріалізацією, гарантуючи, що державні фонди держав-членів і Європейського Союзу мають зобов’язання щодо забезпечення соціальної справедливості. Вседопомога має залежати від захисту та гарантії якісної зайнятості. У цьому контексті розподіл дивідендів також має бути умовним і контрольованим. Ми наполягаємо на більш справедливому перерозподілі багатства. Необхідно активно супроводжувати європейські пропозиції щодо зеленої європейської промислової стратегії та вживати швидких заходів для реалізації рішучої європейської відповіді на IRA США. Ця відповідь має охопити чесну міжнародну торгівлю та співпрацю із спільною метою досягнення зеленого та цифрового переходу, і вона має бути екологічною, соціально справедливою та, таким чином, орієнтованою на зміцнення європейських профспілок, включаючи обов’язкові умови торгівлі та сталого розвитку та забезпечення виконання. Ініціативи, засновані на солідарності, необхідні для підтримки промислових працівників і критичних секторів, таких як автомобільна промисловість і сектори, де важко скоротити викиди, під час переходу.
 2. Розробити спільний профспілковий підхід до реформи конкурентного законодавства та перегляду режиму державної допомоги з додаванням соціальних та екологічних умов.
 3. Протистояти корпоративним стратегіям, орієнтованим виключно на вартість акціонерів, які ведуть до деіндустріалізації Європи, шляхом розробки стійких промислових альтернатив через сильну координацію профспілок у багатонаціональних компаніях.
 4. Постійно перевіряйте та оскаржуйте вплив на кількість і якість робочих місць у наших галузях. Захищати та пропагувати хороші та стійкі умови праці та здорове та безпечне робоче середовище, наголошувати на гігієні праці та запобіганні професійним ризикам, а також прагнути зменшити кількість нещасних випадків на виробництві та в той же час сприяти, через навчання, вирішенню трудових і нестачу навичок, а також ефективне забезпечення виконання законодавства про БГП.
 5. Виділіть що дефіцит робочої сили та необхідних навичок через відсутність навчання протягом трудового життя потенційно перешкоджатиме справедливій трансформації з серйозним впливом на працівників. Важливо забезпечити, щоб національні плани відновлення та Європейський семестр включали схеми підвищення кваліфікації та перекваліфікації, сприяючи переходу між роботами та гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду.
 6. Розробка організаційних підходів і планів для галузей і компаній, що розвиваються, одночасно збільшуючи рівень профспілок у існуючих галузях. Підтримуйте членські організації, мобілізуючи профспілкову солідарність і вживаючи всіх необхідних заходів для захисту працівників, членів профспілок і профспілок, яким через їхні профспілкові дії загрожують компанії або самі національні уряди. Ми допоможемо нашим афілійованим організаціям розробити нові стратегії та інструменти для організації, залучення та навчання більшої кількості членів, для укладення сильних національних і галузевих колективних договорів, приділяючи особливу увагу робочим місцям у нових галузях, що виникають (завдяки цифровізації та екологізації галузей ) і до цифрової організації.
 7. Приділіть особливу увагу молоді, пропагуючи навчання (або еквівалентні напрямки) та програми навчання з гарантіями збереження роботи, з гідними умовами праці та постійними трудовими договорами на повний робочий день.
 8. Враховуйте в усіх наших вимогах гендерну перспективу, щоб гарантувати рівність і відсутність дискримінації за ознакою статі. Слід приділяти особливу увагу сприянню жінок у технічних професіях і галузях STEM, де вони недостатньо представлені, з одного боку, як спосіб вирішити проблему нестачі кваліфікованих працівників, а з іншого боку, запропонувати жінкам кращі оплата праці та кар'єрні можливості в технічних професіях.
 9. Крім енергетичної надзвичайної ситуації, кампанії за перегляд енергетичної політики ЄС, яка забезпечує стабільне постачання доступної низьковуглецевої електроенергії та газу для сталого майбутнього. Енергетика не може керуватися лише ринком; система має бути належним чином відрегульована та організована для забезпечення чистого, безпечного та доступного енергопостачання для всіх, як загального блага. Спекуляції та наживу на основних товарах необхідно засуджувати та запобігати за допомогою моніторингу цін, і ми повинні продовжувати боротися проти кроків лібералізації основних товарів і послуг.
 10. Кампанія, спрямована на те, щоб наш спільний обов’язок перед майбутніми поколіннями підтримувати вуглецевий нейтралітет до 2050 року, відсутність відходів і розбудову економіки замкнутого циклу. Це має йти рука об руку з порядком денним справедливого переходу, який забезпечує ефективну реіндустріалізацію та гарантує, що для кожного працівника та регіону буде знайдено рішення шляхом планування, передбачення та управління змінами.
 11. Дослідіть потенціал цифрових технологій для підтримки переходу до орієнтованої на майбутнє, розумної, чистої та інноваційної галузі, що створює додаткову цінність для справедливого та інклюзивного суспільства, підкріпленого сильним підходом до екологічної та соціальної галузі. Ми вимагаємо, щоб ЄС виділяв значні кошти на фундаментальні дослідження для досягнення цих цілей.
 12. Закликайте до дій, щоб усунути дефіцит ключових компонентів і матеріалів. Необхідно переконатися, що в майбутньому не буде створено односторонню залежність від третіх сторін, яка загрожуватиме промисловому виробництву та постачанню товарів першої необхідності для людей у ​​Європі (включаючи медичні товари). Нинішня ситуація підкреслила стратегічну потребу в європейській самодостатності в ключових галузях промисловості (зокрема, з точки зору інвестицій у дослідження та розробки), а також у сильній політиці щодо важливого видобутку корисних копалин та сприяння циркулярній економіці.
 13. Працюйте над тим, щоб макроекономічна політика відповідала цілям нашої промислової політики.
 14. Телефонуйте для швидкого прийняття Європейської Директиви щодо належної перевірки корпоративного сталого розвитку. Загальноєвропейське регулювання повинно встановлювати загальний мінімальний стандарт, але жодна країна не повинна бути перешкоджана застосуванню більш прогресивних заходів. Ми виступаємо за європейське рішення, щоб компанії не лише активно дотримувалися основних трудових стандартів МОП та екологічних стандартів, але й запроваджували та просували їх у всьому ланцюжку створення вартості. IndustriAll Europe разом із Глобальною спілкою IndustriALL мають співпрацювати з профспілками країн штаб-квартири під час розгляду скарг щодо порушення прав людини.

 

 1. Розбудова сили профспілок для справедливої ​​оплати та умов праці

Соціальний діалог, колективні переговори та залучення працівників довели свою цінність у боротьбі з пандемією. Із зростаючим визнанням цінності колективних переговорів і соціального діалогу ми будемо мобілізуватися, щоб зміцнити владу працівників, пожинати плоди їхньої праці та керувати переходом. Але міцні колективні переговори залежать від потрійної участі: насамперед профспілкових організацій і роботодавців, а також національних урядів, які повинні сприяти, а не перешкоджати переговорам. Сьогодні в багатьох європейських країнах від нас просять домовлятися про скорочення прав – це неприйнятно. Міцні колективні переговори залежать від міцної основи членів. Відновлення за рахунок інвестицій і заробітної плати є єдиним виходом із цієї кризи. Сирени жорсткої економії мають замовкнути.

 

Ми будемо:

 1. Проводьте кампанії за справедливе підвищення заробітної плати, щоб захистити купівельну спроможність працівників, дозволяючи їм добре жити на свою зарплату, і гарантувати, що працівники отримають справедливу частку багатства, яке вони допомогли створити. Нинішня криза вартості життя показує, що заробітна плата не залежить від інфляції; це справжня корінна причина інфляції, яку необхідно усунути. Отже, першим кроком є ​​суттєве підвищення реальної заробітної плати та збереження механізмів оплати праці для компенсації інфляції, щоб дати старт економіці. IndustriAll Europe та її члени повинні підняти вимоги до більш справедливого розподілу багатства в наших суспільствах.
 2. Засуджувати та боротися із соціальним демпінгом робочих місць та умов життя та праці працівників.
 3. Зміцнювати системи колективних переговорів, відновлюючи їх там, де вони були демонтовані, і забезпечуючи, щоб вони забезпечували справедливі та колективні рішення для всіх.
 4. Скористайтеся перевагами Директиви про прозорість оплати праці, щоб зменшити гендерний розрив в оплаті праці, і ми також посилимо нашу координацію для боротьби з насильством щодо жінок і дівчат на робочому місці та поза ним.
 5. Підтримуйте афілійовані організації industriAll Europe у розробці нових стратегій та інструментів для залучення та організації більшої кількості членів, розвитку простору для переговорів і розширення охоплення колективними переговорами. Це також буде досягнуто шляхом розвитку ініціативи ЄС щодо соціального діалогу та прийняття Директиви ЄС щодо адекватної мінімальної заробітної плати та сприяння веденню колективних переговорів. ЦеТут варто підкреслити відповідальність національних урядів за послідовне виконання національних планів дій. Просувати позитивне послання профспілок про покращення життя всіх працюючих і переваги членства в профспілках для працівників і суспільства в цілому.
 6. Боротьба з ухиленням від сплати податків, податковими гаванями та за справедливу прогресивну систему оподаткування, включаючи оподаткування несподіваних прибутків, запровадження амбітного (мінімального) корпоративного податку та більш справедливий перерозподіл багатства в цілому (зокрема через добре забезпечені ресурсами заходи соціального захисту), як зростання нерівності руйнує соціальну структуру наших суспільств, а податкова конкуренція в Європі є руйнівною.
 7. Посилити ефективне інформування, консультації та участь працівників транснаціональних компаній, щоб забезпечити їм право голосу на ранніх стадіях стратегічних процесів і повну участь у формуванні трансформації наших галузей. Проводити кампанію за надійну законодавчу базу ЄС для більшої демократії на роботі (сильніша Директива EWC відповідно до вимог Європейського парламенту), більшу корпоративну прозорість (амбітні європейські стандарти звітності) та їх ефективне впровадження в національне законодавство.
 8. Розширення можливостей представників профспілок у транснаціональних компаніях і координаторів, які допомагають європейським виробничим радам і європейським компаніям (SE), надаючи політичні вказівки та практичні рекомендації щодо того, як забезпечити виконання та посилити роботу EWC/SE-WC, а також транснаціональний діалог із стратегічних питань і пильності про скасування національних прав на участь у праці.
 9. Скористайтеся перевагами нової ініціативи Європейської Комісії та законодавства ЄС щодо соціального діалогу та колективних переговорів, щоб сприяти соціальному діалогу як на національному, так і на європейському рівнях, щоб посилити права працівників. Європейський соціальний діалог (на галузевому рівні, а також на міжгалузевому рівні) має бути можливим регулярно та особисто. Європейська комісія повинна й надалі забезпечувати її відповідними фінансовими коштами. У разі потреби угоди між соціальними партнерами повинні бути негайно перенесені в обов’язкове законодавство інституціями ЄС.
 10. Сприяти активному соціальному діалогу та залученню та участі працівників на робочому місці та на всіх рівнях, оскільки це є основою впорядкованого та справедливого переходу. Потрібна підтримка ЄС для розвитку потенціалу профспілок. У зв’язку з цим ми працюватимемо над тим, щоб національні адміністрації та уряди залучали профспілки до адміністрування, управління та нагляду за європейськими фондами, призначеними для розвитку виробничої структури держав-членів.
 11. Заявляти про будь-який напад на право на ведення колективних переговорів, право на страйк та інші профспілкові права та профспілкові свободи. Ми будемо зміцнювати нашу об’єднану профспілкову мережу, щоб захистити здійснення профспілкових прав усіх наших членів.
 12. Розберіться з цифровізацією та її впливом на сферу праці. Переконайтеся, що працівники, компанії та суспільство в цілому скористаються перевагами цифровізації, переконавшись, що вона належним чином регулюється, ведеться колективне обговорення та оцінюється ризик, особливо стосовно систем ШІ.
 13. Боротися за гідні робочі місця для всіх і проти нестабільної зайнятості, включаючи захист політики щодо робочого часу, яка гарантує, створює та перерозподіляє робочі місця, а також покращує здоров’я та безпеку на роботі та баланс між роботою та особистим життям, беручи до уваги гендерний вимір у підході до гідної праці. умови.
 14. Вирішувати висхідну конвергенцію між Східною та Західною Європою, центром і периферією та боротися з експлуатацією працівників-мігрантів на ринку праці і закликають до перегляду європейської системи прийому, що протистоїть ідеї Європи-фортеці, на кордонах якої продовжують гинути люди.

 

 

 1. Розбудова сили профспілок для європейської солідарності та миру

Ми повинні заявити та підкреслити цінність наших перемог, коли вони настануть – історичний пакет відновлення ЄС та об’єднання спільного боргу були перемогою в нашій кампанії за більш соціальну Європу за останнє десятиліття. Але завжди є нові виклики, які потрібно подолати. Ми не можемо ігнорувати той факт, що погіршення рівня життя громадян і зростання безробіття сприяли націоналістичним рішенням і підйому популістських ідей і ультраправих ідей і партій. Європейське співробітництво має будувати солідарність між країнами та людьми, а також торгівлю на основі універсальних правил, які захищають людей і планету. Крім того, солідарність має поширюватися на наші континентальні кордони та поза ними. Ми повинні об’єднатися та діяти, щоб протистояти структурній нерівності та дискримінації.

У той час як деякі компанії намагаються скористатися ситуацією та протиставити працівників один одному всередині та між країнами, ми повинні будувати транснаціональну солідарність між нашими членами з різних країн і зміцнювати нашу єдність, проводячи кампанії за більшу демократію на роботі, виступаючи один за одного та захищаючи права та робочі місця один одного, а також працюючи в солідарності з працівниками вздовж наших промислових ланцюжків створення вартості. Ми будемо боротися та протидіяти переїздам і втратам робочих місць у результаті вибору, який не має жодної основи, окрім збільшення прибутків акціонерів, без урахування стійкості компаній і робочих місць. Ми прагнемо працювати над рівністю та рівними можливостями на робочому місці та боротися з усіма формами дискримінації.

Ми будемо:

 1. Уважно стежте за Європейським семестром і підготовкою Тристороннього соціального саміту та залучайтеся до нього, щоб гарантувати, що жорстка економія не повертається до політичного порядку денного, оскільки наближається рецесія, а центральні банки в усьому світі переходять до більш жорсткої фіскальної політики. Політика жорсткої економії не забезпечить реалізацію амбіцій Зеленої угоди та Європейської основи соціальних прав. Виходу з кризи це не допоможе.
 2. Сприяти активному соціальному діалогу, участі працівників і колективним договорам як вирішенню проблеми та продемонструвати, чому профспілки є життєво важливими для кожного на робочому місці.
 3. Розширення солідарності між країнами та з працівниками, які постраждали від послідовних криз. Уряди, роботодавці та соціальні партнери повинні демонструвати та зміцнювати співпрацю та солідарність разом. Жодна країна не може подолати ці кризи поодинці, тому солідарність має бути поширена на всіх економічних і соціальних суб’єктів. Треба шукати справжні європейські рішення та проявляти солідарність!
 4. Закликайте робітників протистояти крикам сирен популістів і ксенофобських політиків і об’єднатися, щоб ми вийшли сильнішими, а не розділеними. Зі збільшенням неналежного становища працівників тим сильнішою буде сприймана конкуренція з боку іммігрантів, і тим більше вони звертаються до популістів і ксенофобських політиків. Ми повинні протистояти цьому як профспілки та об’єднатися, щоб запобігти розколу.
 5. Висловлюємо повну солідарність із народом України, нашими братами та сестрами у профспілковому русі та повторюємо нашу вимогу негайного припинення воєнних дій Росії, водночас ми закликаємо до діалогу та переговорів про мир. Інституції ЄС повинні зробити все можливе, щоб сприяти миру, як проголошено в установчому договорі. У Європі має панувати верховенство права, а не закон найсильнішого.
 6. Створіть сильну відповідь, щоб протистояти популістським, екстремістським і ультраправим стратегіям і наративам, а також розвивати послідовні дії профспілок для захисту та зміцнення демократії та верховенства права. Підвищувати обізнаність про ці стратегії на робочому місці, виявляти та просувати угоди та положення, узгоджені профспілками для боротьби з цими стратегіями на робочому місці.

 

Висновки: Розбудова влади профспілок у промисловості в усій Європі є основою нашої роботи

Сильні профспілки є життєво важливими для міцних, стійких галузей промисловості в Європі, забезпечуючи спільне процвітання для наших суспільств і робочої сили, а також підтримуючи соціальну єдність і мир у Європі. Ми зобов’язуємося зміцнювати силу нашого руху та профспілок, щоб створити основу для доброго суспільства для всіх.

 

Нам потрібно використати наступні два роки до Конгресу industriAll Europe для обговорення того, як посилення членства та його закріплення на робочих місцях і фабриках можна вважати важливим ресурсом влади. Йдеться про набір членів, організаційний розвиток і розбудову спроможності протистояти поточним викликам трансформації.

 

Це передбачає, перш за все, готовність до змін у свідомості та культурі серед самих членів industriAll Europe.

 

У цьому контексті міжнаціональний обмін взаємним досвідом є вирішальним фактором успіху. IndustriAll Europe могла б відіграти вирішальну роль в організації та координації цього та стати динамічним двигуном необхідних змін, як внутрішніх, так і зовнішніх з особами, які приймають політичні рішення, для кращого розгляду нашої ролі. Наш колективний голос і дії мають бути чіткими, єдиними та видимими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід для співробітників

Наші партнери