Єднаймося і шануймося,

бо в спільності і взаєморозумінні наша сила!

Інформаційна діяльність – це, передусім, робота з людьми

Останні роки, зі збільшенням цікавості людей до профспілкового руху, а також, зокрема з розширенням аудиторії глобальної мережі Інтернет, інформаційна робота в профспілках набула особливої актуалізації. Серед пріоритетів вона і в діяльності первинної організації ПАУ в ДАХК «Артем». Розуміючи наскільки важливо оперативно доносити до кожного члена Профспілки інформацію про її діяльність, про роботу первинної організації, її виборних органів, ми постійно інформуємо профактив, використовуючи широкий арсенал медіа засобів. Це і галузева газета «Авіабудівник України», багатотиражна газета «Артемівець», сайт Профспілки авіабудівників України, портал Федерації профспілок України, інформаційні стенди профспілкового комітету, і, звісно, індивідуальна робота, зустрічі з профактивом, відповідні наради тощо.

Не залишається осторонь наша первинка і у питаннях надання практичної допомоги проектам ЦК ПАУ всеукраїнського масштабу. Так, при створенні сайту ПАУ була активно задіяна команда професіоналів ДАХК «Артем».

При розгляді Президією ФПУ проекту Концепції інформаційної діяльності ФПУ були враховані і наші пропозиції, надані через ЦК ПАУ щодо практичного створення  веб-простору для профспілок.

Інформаційне середовище в Україні є дуже насиченим і тому важливо аби наша Профспілка займала свою нішу, аби у членів Профспілки були надійні і правдиві джерела інформації про те як виборюються їхні права та свободи. Замовчування діяльності лише на шкоду профспілковому руху.

Саме тому наша профспілка велику увагу приділяє інформаційній роботі.

Ми відгукнулися на пропозицію виконавчого апарату ЦК ПАУ щодо участі представника ПО ПАУ в ДАХК «Артем» у всеукраїнському семінарі для працівників профспілок, відповідальних за інформаційну роботу. Захід відбувся на базі Навчально-методичного центру Федерації профспілок Чернігівської області.

Під час семінару зокрема, обговорювалась Концепція розвитку інформаційної діяльності ФПУ. Якщо порівнювати з першим варіантом Концепції, яку було затверджено в далекому 2005 році, то за цей час інформаційна політика ФПУ швидко еволюціонувала. І зараз в Концепції піднімаються питання, визначаються завдання, про які ще кілька років назад не можливо було б навіть подумати. Багатовекторність інформаційної політики ФПУ покликана охопити широке коло громадськості, зробити актуальними проблеми профспілкового руху у нашому соціумі. В ході обговорення Концепції своїми думками поділилась більшість учасників - представники різних регіонів і галузей.  Найбільш гостра проблема, на їх думку, це відсутність належного інструментарію, технічного оснащення і неналежне фінансування, як на галузевому і територіальному рівні, так і в первинках. Справді, ця проблема постає досить гостро, адже для того, щоб вести повноцінно інформаційну кампанію, необхідно мати відповідне оснащення – техніку, програмне забезпечення, фахівців тощо.

Мрією профспілок, звісно, є охоплення телевізійної аудиторії. Неодноразово ставилось питання про необхідність створення профспілкового телебачення. однак, його реалізація – потребує значних фінансових та людських ресурсів. І навіть для ФПУ – найбільшої громадської організації в Україні - зробити це не просто. Маючи профспілковий телеканал, можна було б збільшити вплив профспілок на життєдіяльність країни. Проте є і альтернатива. Так, Ганна Сальникова - представник з інформації Московського офісу Конфедерації профспілок в країнах СНД поділилася досвідом роботи в цьому напрямку. Профспілки в Росії активно використовують соціальні мережі і найбільш прогресивні сервіси Інтернету. Відвідуваність сайтів профспілок Конфедерації дуже велика, а інформація, яка там розміщена, торкається актуальних питань. Завдяки цьому будь-який захід профспілок підтримується великою кількістю користувачів суспільних груп з різних регіонів РФ та інших країн. Використання Інтернет-технологій дозволяє компенсувати недостатній, а інколи відсутній доступ до медіа і телевізійних каналів.

Такі підходи в інформаційній роботі профспілок  дозволяють їм інформувати про свою діяльність більшу частину суспільства і робити це в реальному часі, в тому числі в режимі діалогу з членами профспілок. Своєчасність подачі інформації дозволить кожному члену профспілки бути в курсі всіх профспілкових подій.

Аналізуючи проблеми реалізації таких підходів в Україні, учасники семінару дійшли висновків, що головною перешкодою для профспілкових користувачів України є обмеженість в технічному забезпеченні і в доступі до мережі Інтернет. Але це - питання часу (адже кількість користувачів мережі щороку збільшується), а підвищувати свій рівень  можливо вже сьогодні. Для цього як в ФПУ, та і зокрема в ПАУ є всі можливості.

Розмірковуючи над підсумками проведеного семінару, можна зробити висновки, що інструментарій інформаційного впливу необхідно постійно оновлювати. Саме на цьому наголошував під час своєї промови керівник інформаційно-аналітичного центру ФПУ Юрій Робота. ФПУ регулярно оновлює свої медіа-ресурси відповідно до вимог часу. Це дозволяє збільшити профспілкову аудиторію, кількість прихильників а також дає змогу ефективно протистояти інформаційним кампаніям, направленим на дискредитацію профспілок тощо.

Здобутий досвід обов’язково використаємо в роботі. Це теж є складовою інформаційної політики нашої Профспілки.

Сергій Чумак, заступник голови ПО ПАУ в ДАХК «Артем»

Вхід для співробітників

Наші партнери