Єднаймося і шануймося,

бо в спільності і взаєморозумінні наша сила!

Історія

Профспілка авіабудівників України була заснована в 1991 році на базі первинних організацій профспілки трудящих авіаційної промисловості колишнього СРСР, які діяли на підприємствах галузі, розташованих на території України.

Рішення про утворення Профспілки прийнято Установчим з'їздом Профспілки, який відбувся 10-11 грудня 1991 р. в м. Києві. З'їзд прийняв Статут Профспілки, затвердив центральний виборний орган – Координаційну Раду, обрав Головою Координаційної Ради Жугаєвича Ярему Васильовича.

9 грудня 1992 року в м. Києві відбувся І з'їзд Профспілки, який затвердив Програму діяльності Профспілки на найближчі п'ять років та визначив першочергові завдання і тактику дій Профспілки в умовах незалежності України, вніс відповідні зміни до Статуту Профспілки.

Особливістю побудови Профспілки стала дволанкова організаційна структура, тобто первинні організації Профспілки напряму виходять на центральний виборний орган – Координаційну Раду. Обласні комітети при цьому не створюються.

ІІ з'їзд Профспілки відбувся в м. Києві 11 квітня 1996 р. З'їзд заслухав звіт про роботу Координаційної Ради Профспілки і затвердив тактику дій і основні завдання Профспілки з питань захисту соціально-економічних прав і інтересів трудящих галузі на наступному етапі.

З'їзд констатував, що реформування економіки України найбільш вразило машинобудівний комплекс, в тому числі авіабудівну промисловість. В цих умовах Профспілці доводилось проводити роботу по збереженню галузі, по забезпеченню мінімальних гарантій працюючих в умовах скорочення виробництва. Щорічно укладалися Галузеві Угоди з Мінмашпромом України, колективні договори на підприємствах. В органи державної влади і управління направлялись вимоги і пропозиції, проводились акції протесту проти антинародних дій владних структур.

ІІ з'їзд Профспілки затвердив нову редакцію Статуту Профспілки, затвердив новий центральний виборний орган Профспілки – Центральний Комітет, обрав Головою Центрального Комітету Жугаєвича Ярему Васильовича.

ІІІ (звітний) з'їзд Профспілки відбувся в м. Києві 26 січня 2000 року. Він визначив основні завдання Центрального Комітету Профспілки на сучасному етапі, а також затвердив новий Статут Профспілки, з урахуванням вимог Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

17 березня 2000 року Профспілка авіабудівників України пройшла, відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", реєстрацію в Міністерстві юстиції України і набула статусу всеукраїнської профспілки (свідоцтво №1365).

5 квітня 2001 року у м. Києві відбувся ІV з'їзд Профспілки. На ньому була розглянута діяльність Центрального Комітету Профспілки за період із квітня 1996 р. по березень 2001 р. та визначені завдання Профспілки на 2001-2005 роки, внесені зміни до Статуту Профспілки, затверджено Центральний Комітет, обрано Голову Профспілки – Жугаєвича Ярему Васильовича.

29 березня 2006 року у м. Києві відбувся V-й з'їзд Профспілки. На з'їзді була розглянута діяльність Центрального Комітету Профспілки за період з квітня 2001 р. по березень 2006 р. та визначені основні напрямки діяльності Профспілки на 2006-2010 р.р. З'їзд вніс зміни і доповнення до Статуту Профспілки, затвердивши його в новій редакції, обрав Центральний Комітет та Голову Профспілки. Головою Профспілки був знову обраний Жугаєвич Ярема Васильович.

29-30 березня 2011 року, на базі всесвітньовідомого підприємства – АТ «Мотор Січ», в Запорізькій області відбувся VI з’їзд Профспілки авіабудівників України. Напередодні з’їзду його учасники мали зустріч з керівництвом ПАТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко-Прогрес», у ході якої обговорили актуальні питання розвитку авіабудівної галузі.

Делегати з’їзду заслухали та обговорили звітні доповіді ЦК ПАУ, Контрольно-ревізійної комісії ПАУ та визнали роботу статутних органів Профспілки задовільною. Делегати одноголосно обрали на новий термін Головою Профспілки Жугаєвича Ярему Васильовича. 

16 березня 2016 року, на базі АТ «Мотор Січ», відбувся VII-й З`їзд Професійної спілки авіабудівників України. Делегати З`їзду представляли 36 первинних організацій ПАУ. Під час роботи З`їзду було заслухано та затверджено звіт про роботу Центрального Комітету ПАУ за період з квітня 2011 по березень 2016рр., звіт про роботу Контрольно-ревізійної комісії ПАУ за звітний період, зміни та доповнення до Статуту ПАУ, а також було обрано нові склади Центрального Комітету ПАУ, на наступний звітний період, Контрольно-ревізійної і Статутної комісії ПАУ та обрано Голову Профспілки. Новообраним Головою Профспілки авіабудівників України одноголосно став Жугаєвич Ярема Васильович.

 

11 березня 2021 року у м.Києві відбувся VIII з’їзд Профспілки авіабудівників України.

Делегати та гості з’їзду заслухали та обговорили доповідь Голови ПАУ Яреми Жугаєвича. Під час звіту та виступів зазначалось, що наполеглива та ефективна діяльність виборних органів Профспілки на всіх рівнях сприяла стабільній роботі галузі.

Щорічно і своєчасно на більшості підприємств укладались колективні договори. Розвивалась і удосконалювалась робота ЦК, профкомів первинних організацій щодо співпраці з органами державної влади і роботодавцями на засадах соціального діалогу. Ведеться активна співпраця з соціальними партнерами Профспілки, а саме з Асоціацією підприємств авіаційної промисловості «Укравіапром» та Об’єднанням організацій роботодавців авіаційної промисловості України. Активізувались молодіжна та інформаційна діяльність.

Роботу ЦК ПАУ у звітному періоді визнано задовільною. Зїзд також ухвалив рішення перейменувати Профспілку авіабудівників України у Профспілку працівників авіабудування та машинобудування України та внести відповідні зміни у Статут ПАУ.

Головою Профспілки обрано Ярему Жугаєвича.

     У 2020 році вперше в історії України, в Харкові відбувся Всеукраїнський з’їзд авіабудівників України. У роботі з’їзду прийняли участь підприємства авіаційної промисловості України — члени асоціації “Укравіапром”, представники Профспілки авіабудівників Украіни, Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості Украіни, представники трудових колективів, народні депутати України.

З 1999 року Центральний Комітет Профспілки, разом із соціальними партнерами – Мінпромполітики України і Асоціацією "Укравіапром", започаткував щоквартальне підведення підсумків соціально-економічної діяльності підприємств галузі за Рейтинговою оцінкою.

З 2006 року в ЦК ПАУ проводиться і Рейтингова оцінка роботи профспілкових комітетів.

Щорічно, починаючи з 1992 року, в галузі, за ініціативою Профспілки, укладаються Галузеві Угоди (до 2002 року – у міжгалузевому форматі машинобудування і оборонно-промислового комплексу, з 2003 року – в суто галузевому форматі).

З метою активізації молодіжної роботи в галузі і залучення молоді, що працює на підприємствах галузі, до профспілкової діяльності, у 2010 році, за рішенням ЦК ПАУ, утворена Молодіжна Рада ПАУ.

З серпня 2006 року регулярно випускається галузева профспілкова газета "Авіабудівник України", яка на своїх шпальтах висвітлює новини профспілкового життя, інформує про події в галузі, розміщує юридичні консультації тощо.

9-15 червня 2002р. в м. Алушта, за ініціативою ЦК Профспілки, Асоціації "Укравіапром" і Центральної Ради спортивного товариства профспілок "Україна" була проведена Перша Спартакіада авіабудівників України. У наступні роки проведення галузевої Спартакіади стало традицією.

Профспілка авіабудівників України є членською організацією Федерації профспілок України, Координаційної Ради профспілок машинобудування і оборонного комплексу України, Міжнародної Євразійської Федерації профспілок металістів (МЄФМ), глобального об’єднання профспілок IndustriALL, Європейського об'єднання профспілок IndustriALL Europe.

Членство Профспілки авіабудівників України у складі ФПУ дає можливість:
- ефективніше захищати права і інтереси членів Профспілки шляхом об'єднання зусиль різних профспілок;
- співпрацювати з обласними об'єднаннями профспілок;
- обмінюватись досвідом профспілкової роботи з іншими профспілками;
- проводити загальні акції профспілок;
- організовувати професійне навчання профспілкового активу.

Підтвердженням високого авторитету Профспілки авіабудівників України серед учасників профспілкового руху та соціальних партнерів є обрання Голови ПАУ Я.В. Жугаєвича у 2007 році Головою правління Фонду соціального страхування України з питань безробіття. Зараз він, з урахуванням ротаційних вимог, виконує обов'язки заступника Голови правління Фонду.

У 2011 році Я.В.Жугаєвич обраний Головою наглядової Ради ПрАТ «Укрпрофтур».

На підприємствах авіабудівної галузі виготовляються літаки, розроблені конструкторами ДП «Антонов». Серед них відомі в світі: Ан-22 "Антей", Ан-225 "Мрія" – транспортний літак унікальної вантажопідйомності, Ан-124 "Руслан". В останні роки на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві і Філії ДП "Антонов" - Серійному заводі "Антонов" проводиться виробництво сучасних літаків АН-32, Ан-74, Ан-140, Ан-148, Ан-158 і готується запуск у серійне виробництво літака Ан-70. На всіх літаках встановлені двигуни, розроблені на ДП "Івченко-Прогрес" і виготовлені у АТ "Мотор Січ".

Авіаремонтні заводи, випробувальні бази і полігони забезпечують весь цикл ремонту та випробувань літальних апаратів, авіадвигунів та спеціальної авіаційної техніки. На підприємствах галузі виробляється також продукція загального призначення, в т.ч. тролейбуси, складна медична техніка, побутові прибори обліку та контролю тощо.

З метою забезпечення розвитку вітчизняної авіаційної промисловості, задоволення власних потреб в авіаційній техніці, виходу на світовий ринок, ефективного використання науково-виробничого потенціалу підприємств промисловості, в Україні до 2010 року діяла Державна комплексна програма розвитку авіаційної промисловості , зараз розроблений і погоджується проект нової програми до 2020 року.

Підтвердженням інтелектуального потенціалу авіаційної галузі стали традиційні міжнародні авіакосмічні салони "АВІАСВІТ-ХХІ", які регулярно проводяться на базі підприємств галузі в м. Києві, а також присвоєння дев'яти працівникам галузі високого звання "Герой України".

Після воєнної агресії російської федерації проти України, яку вона здійснила 24 лютого 2022 року та оголошення в Україні правового режиму воєнного стану, Профспілка переходить на особливий режим роботи. Керівництво Профспілки, її апарат та профактив продовжують працювати, допомагаючи захищати права та інтереси працівників галузі у такий історично складний період для нашої Держави. Профспілка та її ланки допомогають Збройним Силам України, у т.ч. віськовослужбовцям ЗСУ - працівникам галузі, переселенцям, мирному населенню, яке постраждало внаслідок бойових дій як фінансово, так і надаючи гуманітарну допомогу. Якби важко нам не було, спільними зусиллями тримаємо оборону і йдемо до Перемоги України над ворогом.

Вхід для співробітників

Наші партнери