Про проведення навчання з питань охорони праці на ДП «ЖМЗ «Візар»

Профспілкою авіабудівників України в період з 28 по 31 березня 2017 року було організовано і проведено виїздне навчання та перевірку знань з питань охорони праці громадських інспекторів з охорони праці та інших представників профспілок на ДП «ЖМЗ «Візар».

У програмі навчання були передбачені, зокрема, такі лекції:

1.  Повноваження та правові підстави здійснення громадського контролю за станом охорони праці. Основні завдання профспілок щодо вдосконалення громадського контролю  за додержанням законодавства про охорону праці.

2. Основні вимоги Положення про розслідування та облік  нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Практика складання документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування нещасних випадків, професійних   захворювань і аварій на  виробництві.

3. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядок проведення медичних оглядів працівників.

4. Останні зміни в законодавстві про охорону праці тощо.

Викладачами під час навчання стали фахівці ФПУ – Горюн Т.М., Маціяшко В.А. та Лєгков В.А. А по темі «Формування розділу «Охорона праці» в колективному договорі» та «Практика здійснення громадського контролю за станом охорони праці на підприємстві», лекцію прочитав зав.відділу охорони праці ВА ЦК ПАУ Ліщинський С.М.

Після перевірки знань, відповідною комісією, усім слухачам зазначеної категорії профспілкових працівників будуть вручені посвідчення.

Всього таке навчання на підприємстві пройшли 11 громадських інспекторів з охорони праці і члени комісії профкому з питань охорони праці. А сам голова профкому Тур В.М. і голова комісії профкому з питань охорони праці Парфенюк Ю.В., пройшли відповідне навчання в АПСВіТ ФПУ.